top of page

מרכז מידע

היבטים משפטיים של משבר הקורונה

משרדנו רואה בכם שותף חשוב ומהותי ואנו פועלים ללא לאות על מנת להביא לכם את העדכונים בזמן-אמת

התפשטות נגיף הקורונה ברחבי העולם הינה בעלת השפעה מהותית על ההתנהלות השוטפת של חברות ישראליות וחברות גלובליות רבות ומעוררת שאלות משפטיות כמעט בכל אחד מענפי המשפט. התפשטות הנגיף גורמת לגל של פיטורים במגזרים רבים במשק, ולהוצאת עובדים לחופשות בתשלום ושלא בתשלום, לאובדן הכנסות בעסקים שונים, לירידה בתפוקה  היות שעובדים נאלצים להיכנס לבידוד, לעיכובים באספקת חומרי גלם, סחורות ושירותים וניתן להניח שחברות רבות ייקלעו בשל כך לקשיים כלכליים. ההשפעה השלילית עלולה להתרחב ככל שהתפשטות הנגיף לא תיעצר והרשויות ינקטו בפעולות נוספות שתהיה להן השלכה על חיי מסחר תקינים. 

מומחי נשיץ ברנדס אמיר בתחומי המשפט השונים, חברו יחד לשם מתן מענה לשאלות נפוצות שהמצב מעורר, ביחד עם עצות מעשיות להתמודדות עם ההיבטים המשפטיים של התפשטות הנגיף.

 

חשוב לציין כי במרבית המקרים, ההתייחסות לסוגיות העולות בעקבות התפשטות הנגיף אינה אחידה או כללית, והיא תלויה בכל מקרה ונסיבותיו הספציפיות.

להלן נתייחס לשאלות בתחומים הבאים:

אחריות הדירקטוריון

01

איכות הסביבה ורגולציה תעשייתית

02

03

הגבלים עסקיים ותחרות

04

חוזים מסחריים ,כח עליון וסיכול

05

חדלות פרעון

06

חתימה אלקטרונית

07

יחסי עבודה

08

09

מקרקעין

10

מגבלות עבודה ואישור מפעל חיוני

11

12

מכרזים

13

עסקאות השקעה, מיזוגים ורכישות

14

פרטיות, אבטחת מידע וסייבר

15

קניין רוחני

16

קול קורא של רשות החדשנות לחברות טכנולוגיה

17

שוק ההון

18

תכניות אופציות לעובדים

19

 תכנון ובנייה

20

תעופה ותיירות

21

חיקוקי קורונה

22

תקנות שעת חירום והנחיות המפקח על הבנקים

23

circle-cropped (5).png

עו״ד עמית מור

שותף במחלקת ליטיגציה מסחרית

ומחלקת בידור ואומנות

circle-cropped (4).png

עו״ד עידו ארליך

שותף במחלקה המסחרית

16073121_circle-cropped12.png

עו״ד טל אליאסף

שותף מנהל

שותף במחלקה התאגידית

circle-cropped (1).png

עו״ד אילן וינדר

שותף במחלקת משפט ימי ואווירי

circle-cropped (3).png

עו״ד עידן לידור

שותף במחלקה התאגידית

16073215_circle-cropped7.png

עו״ד אלעד לוי

שותף במחלקת ליטיגציה מסחרית

circle-cropped (18).png

עו״ד טל גנדלמן

שותף במחלקת משפט מנהלי

circle-cropped (21).png

עו״ד שי דיל

שותף במחלקה המסחרית

bottom of page