תעופה ותיירות

 לשאלות בתחום, אנא צרו קשר עם עו״ד אילן וינדר, שותף במחלקת משפט ימי ואוירי, שותף במחלקת התאגידים במשרדנו - ilanwinder@nblaw.com

האם זכאי נוסע להחזר במקרה של ביטול טיסה ביוזמת הנוסע בשל החשש הבריאותי או בשל הרצון להימנע מבידוד ביתי עם החזרה לארץ?

ביטול על ידי הנוסע, במקרה שהשירות מוצע על ידי חברת התעופה או ספק שירותי התיירות, עשוי להיחשב ביטול בזמן שגרה. חוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981, מעניק לצרכן זכות ביטול של עסקאות מכר מרחוק בתוך 14 ממועד ביצוע העסקה או קבלת מסמך המאשר את העסקה, לפי המאוחר, אך לא יאוחר מ-7 ימים (שאינם ימי מנוחה) ממועד תחילת הנסיעה. לאזרחים ותיקים, עולים חדשים ובעלי מוגבלויות זכות ביטול, בתנאים מסוימים, עד ארבעה חודשים ממועד ביצוע העסקה או קבלת מסמך המאשר את העסקה, לפי המאוחר. דמי הביטול במקרה כזה יעמדו על 5% או 100 ש"ח, לפי הנמוך, עבור כל נוסע.

אם לא עומדת לנוסע זכות לביטול על פי חוק הגנת הצרכן, יש לבחון את הזכות בהתאם לתנאי הכרטיס הספציפיים ואת האפשרות לקבל תגמולי ביטוח אם נרכשה פוליסת ביטוח ביטול נסיעות.

יצוין כי עמדת המועצה הישראלית לצרכנות היא כי מדובר בביטול מחמת סיכול, המזכה את הנוסע בהשבת התמורה.

תעופה ותיירות

 לשאלות בתחום, אנא צרו קשר עם עו״ד אילן וינדר, שותף במחלקת משפט ימי ואוירי במשרדנו - ilanwinder@nblaw.com

תזכיר חוק שירותי תעופה – מתן פיצוי וסיוע בשל ביטול טיסה או שינוי בתנאיה לאור המגיפה.

ביום 18.3.2020 פורסם תזכיר חוק שירותי תעופה (פיצוי וסיוע בשל ביטול טיסה או שינוי בתנאיה) (תיקון - הוראת שעה), להערות הציבור. 

 

מטרת הצעת החוק היא "לצמצם את נזקי חברות התעופה, עקב המשבר החריף אליו נקלע ענף התעופה האזרחית, בשל ההתמודדות העולמית עם נגיף הקורונה", זאת באמצעות צמצום ההטבות להן זכאי נוסע עקב איחור וביטול של טיסות, על פי חוק שירותי תעופה (פיצוי וסיוע בשל ביטול טיסה או שינוי בתנאיה), הידוע כ"חוק טיבי".

 

על פי ההצעה ניתן יהיה "לאחד" מספר  טיסות לאותו יעד על פני יממה שלמה, או להציע לנוסע כרטיס טיסה למועד אחר, ללא צורך בהשבת הכסף או בפיצוי כספי.

 

לגבי טיסה שיוצאת באיחור או הקדמה של בין חמש שעות עד שתים-עשרה שעות – 

הנוסע יהיה זכאי לשירותי סיוע של מזון ומשקאות ושירותי תקשורת, לפי העניין;  

הנוסע יהיה זכאי לכרטיס טיסה חלופי או אחר, אך לא יהיה זכאי להשבת התמורה.

 

לגבי נוסע שטיסתו בוטלה, או שמועד המראתה הוא מאוחר/ מוקדם ביותר מ- 12 שעות ממועד ההמראה המקורי – 

הוא יהיה זכאי לכרטיס טיסה חלופי או להשבת תמורה;

הוא יהיה זכאי לשירותי הלנה של לילה אחד בלבד;

הוא לא יהיה זכאי לפיצוי הכספי הקבוע בתוספת הראשונה.

 

בנוסף מוצע כי במקרים בהם חברת התעופה מחויבת להשיב לנוסע את התמורה ששולמה עבור הכרטיס ההשבה תיעשה בתוך 90 ימים ולא בתוך 21 ימים.

 

מוצע כי בתקופת הוראת השעה, הפיצויים לדוגמה, המאפשרות לבית המשפט לחייב את חברת התעופה בפיצויים לדוגמא בסך של עד 10,290 ₪ בין היתר בנסיבות שבהן חברת התעופה אינה מעניקה הטבות על פי החוק, יחולו בנסיבות שבהן חברת התעופה אינה מעניקה את ההטבות להן זכאי הנוסע לפי הוראת השעה, ולא לפי החוק העיקרי.

 

בנוגע לתחילה ותוקף מוצעת תחילה רטרואקטיבית כלהלן:

לגבי ביטול הזכאות לנוסע שטיסתו בוטלה לפיצוי וללינה של יותר מלילה אחד, ולגבי חובת השבת תמורה תוך 90 ימים במקום תוך 21 ימים  – מוצעת תחילה רטרואקטיבית מיום 29/2/2020.

 

לגבי איחוד טיסות על פני יממה ללא השבת תמורה, אלא הצעת כרטיס טיסה חלופי בלבד – מוצעת תחילה רטרואקטיבית מיום פרסום תזכיר החוק.

 

מוצע כי הסעיף לפיו חובת חברת התעופה להשבת תמורה תהיה בתוך 90 ימים  מהיום שהנוסע או נותן שירות סוכנות הנסיעות פנה אל חברת התעופה, במקום 21 ימים – יחול על כל טיסה שתוכננה להמריא בתקופת התוקף.

מוצע כי תוקפו של התיקון יהיה עד ליום 30.4.2020 ולהסמיך את שר התחבורה להאריך את תוקפה של הוראת השעה בהתאם לצורך.

האם זכאי נוסע להחזר במקרה של ביטול טיסה ביוזמת הנוסע בשל החשש הבריאותי או בשל הרצון להימנע מבידוד ביתי עם החזרה לארץ?

ביטול על ידי הנוסע, במקרה שהשירות מוצע על ידי חברת התעופה או ספק שירותי התיירות, עשוי להיחשב ביטול בזמן שגרה. חוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981, מעניק לצרכן זכות ביטול של עסקאות מכר מרחוק בתוך 14 ממועד ביצוע העסקה או קבלת מסמך המאשר את העסקה, לפי המאוחר, אך לא יאוחר מ-7 ימים (שאינם ימי מנוחה) ממועד תחילת הנסיעה. לאזרחים ותיקים, עולים חדשים ובעלי מוגבלויות זכות ביטול, בתנאים מסוימים, עד ארבעה חודשים ממועד ביצוע העסקה או קבלת מסמך המאשר את העסקה, לפי המאוחר. דמי הביטול במקרה כזה יעמדו על 5% או 100 ש"ח, לפי הנמוך, עבור כל נוסע.

אם לא עומדת לנוסע זכות לביטול על פי חוק הגנת הצרכן, יש לבחון את הזכות בהתאם לתנאי הכרטיס הספציפיים ואת האפשרות לקבל תגמולי ביטוח אם נרכשה פוליסת ביטוח ביטול נסיעות.

יצוין כי עמדת המועצה הישראלית לצרכנות היא כי מדובר בביטול מחמת סיכול, המזכה את הנוסע בהשבת התמורה.

האם הנוסע זכאי להחזר במקרה של ביטול טיסה ביוזמת חברת התעופה?

במקרה של ביטול הטיסה על ידי חברת התעופה, מרבית חברות התעופה משיבות לנוסע את מחיר הכרטיס או מאפשרות לו לבחור בטיסה חלופית. יחד עם זאת, כיוון שמדובר בביטול מחמת כוח עליון, החברות אינן מפצות את הנוסעים בפיצוי נוסף.

האם זכאי הלקוח להחזר במקרה של ביטול של חבילת נופש או טיול מאורגן?

השאלות המשפטיות הרלוונטיות הן אם הנסיבות מצביעות על סיכול החוזה, ואם על הספק להשיב לצרכן את התמורה ששילם, כולה או חלקה. התשובות לשאלות אלה תלויות בנסיבות המשתנות ממקרה למקרה: מתי בוצע הביטול; על ידי מי ובאילו נסיבות; האם הסוכן או המארגן פעל על מנת להקטין את הנזק; מהם תנאי הביטול של הספקים מחוץ לישראל, ועוד. יש להניח ששאלות אלה יעסיקו בהמשך את בתי המשפט לא מעט.

לשאלות נוספות, הנכם מוזמנים לפנות אלינו

 .האמור הוא בגדר סקירה כללית ואינו ייעוץ משפטי. לייעוץ משפטי הנכם מוזמנים לפנות למומחה התחום המצויין בעמוד הייעודי

התכנים באתר זה מקוריים ומוגנים בזכויות יוצרים. כל הזכויות שמורות לנשיץ ברנדס אמיר ושות׳, עדכון אחרון 12.07.2020. כפוף לתנאי השימוש באתר