top of page

חדלות פרעון

 לשאלות בתחום, אנא צרו קשר עם עו״ד אלונה בומגרטן, שותפה - ראש תחום חדלות פרעון במשרדנו - abaumgarten@nblaw.com או לעו"ד אוהד הראל, שותף בתחום חדלות פרעון במשרדנו - ohadh@nblaw.com

האם כדאי להמתין עוד זמן מה בטרם קבלת החלטות קשות לגבי שחרור עובדים או השתחררות מהתחייבויות מכבידות על התזרים?

מומלץ לא לדחות קבלת החלטות קשות בתחום העסקת עובדים ובתחומים אחרים המכבידים על התזרים. מבחר הכלים המשפטיים והכלכליים העומדים בפני עסק בשעת משבר גדול יותר ככל שההיוועצות בגורמי מקצוע והבקרה על ידם נעשים בשלב מוקדם יותר. ככל שחולף הזמן ההתחייבויות מעמיקות והקושי להיחלץ מהמשבר עלול להיות גדול יותר.

לעיתים רבות, בעלי עסקים סבורים שעסק שהצליח בעבר ימשיך להצליח בעתיד, ואפילו בעת משבר כה חריף כמשבר הקורונה מאמינים שהעסק ישוב לאיתנו במהרה. ברם, בפועל, במרבית המקרים האמונה כי “מה שהיה הוא שיהיה” היא בעוכריו של בעל העסק, שכן הימנעות להתייחס בזמן לשינוי הנסיבות רק מרעה את מצב העסק.

עכשיו כאשר משבר הקורונה משפיע על רוב העסקים בישראל, האם וכיצד משפיע חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי (שנכנס לתוקף בחודש ספטמבר 2019) על ההתנהלות של עסק במשבר?

חוק חדלות פירעון הרחיב את ההגדרה לחדלות פירעון. מונח זה הוגדר בחוק החדש כמצב כלכלי שבו תאגיד אינו יכול לשלם את חובותיו במועדם, בין אם הגיע מועד פירעונם ובין אם לאו, או שהתחייבויותיו, לרבות התחייבויות עתידיות ומותנות שלו, עולות על שווי נכסיו. 

החוק קובע כי לאחר כניסת התאגיד להליך חדלות פירעון, מנכ"ל או דירקטור אשר ידע או היה עליו לדעת כי החברה חדלת פירעון (בכל נקודת זמן שהיא) ולא נקט אמצעים סבירים לצמצום היקף חדלות הפירעון, צפוי, בתרחיש מסוים, לשאת באופן אישי בכל הנזקים שנגרמו לנושי התאגיד בשל מחדלו. 

אחד האמצעים שנקבעו בחוק בהקשר זה הוא קבלת סיוע מגורמים המתמחים בשיקום תאגידים, לרבות משפטנים וכלכלנים בעלי ניסיון בליווי חברות במשבר כספי, תוך גיבוש תכנית התייעלות/הבראה ובמידת הצורך פתיחה במו"מ עם נושים או ספקים לפריסת התחייבויות.

האם נכון עבורי להזרים הון ממקורותיי האישיים או לתת ערבויות אישיות כדי למנוע את קריסת העסק?

לעיתים קרובות, בעלי עסקים מתפתים להזרים כספים ממקורותיהם האישיים או לחתום על ערבויות אישיות למילוי התחייבויות התאגיד, וזאת לפי דרישת הספק, המוצבת כתנאי לאספקת הסחורה או השירותים. הסכנה בנקיטת צעדים אלו היא שהם עלולים להיות מדרון חלקלק שבסופו ימצא עצמו בעל העסק כמי שגורלו הכלכלי האישי תלוי באופן מוחלט בגורלו של התאגיד.

לכן, על אף שייתכן כי יש מקום לנקוט בצעדים אלו בעתות משבר, ובמיוחד כאשר מדובר בעסקים מצליחים שהסיכוי שלהם להשתקם גבוה באופן יחסי, ראוי לשקול היטב את כלל השיקולים (לרבות מצבת הנכסים האישית למול התאגידית) בטרם קבלת החלטות מסוג זה, אשר הן במידה רבה מעין "הרמת מסך" עצמית.

אילולא משבר הקורונה, העסק שלי היה ממשיך לשגשג ואני בטוח שהוא יוכל להתרומם חזרה ברגע שיסתיים המשבר. האם יש אפשרות לנקוט הליכים משפטיים שיגנו עלי מפני הנושים בתקופת הביניים?

חוק חדלות פירעון מתווה כמה מסלולים משפטיים אשר מסייעים לבעלי עסק במשבר לעצור את ההתדרדרות הכלכלית, לרבות באמצעות השתחררות מחוזים מכבידים ונקיטת צעדי התייעלות תוך הקפאת הליכים משפטיים מצד נושים, גיבוש הסדרי נושים (הן ברמת החזר החוב והן בפריסתו) וכיוצא בזה.

לשאלות נוספות, הנכם מוזמנים לפנות אלינו

bottom of page